ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 118-Ա-ԱՎԵՏԻՔ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆԻՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.09.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 118-Ա

14.08.2017թ.                                                                                                       ù. ¶³í³é

ԱՎԵՏԻՔ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆԻՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

         Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին’’ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ կետով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ Ավետիք Ղազանչյանին /պաշտոնի ծածկագիր` 2.1-7/ շնորհել Հայաստանի Հանրապետության համայնքային ծառայության 1-ին դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան:  
  2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 Քաղաքապետ՝                             Գ. Մարտիրոսյան

Իսկականի հետ ճիշտ է

Աշխատակազմի քարտուղար՝                                     Կ. Մանուկյան