ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 94-Ա-ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

08.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 94-Ա

13.07.2017թ.                                                                                                            ք. Գավառ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառ համայնքի 2017թ. բյուջեով նախատեսված 09 բաժնի 4 խմբի 1 դասի /բարձրրագույն մասնագիտական կրթություն/ գրոծառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսված գումարից Գավառ քաղաքի ներքոհիշյալ բնակիչներին տրամադրել դրամական օգնություն.

ԱՖրիկյան Լիդա              140 000 ՀՀ դրամ

 Զաքոյան Արուսյակ        200 000 ՀՀ դրամ

Գրիգորյան Լևոն              160 000 ՀՀ դրամ

Ընդամենը  500 000 /հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

  1. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                                   Գ. Ե. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ         

               Իսկականի հետ ճիշտ է 

                Աշխատակազմի քարտուղար`                              Կ.Մանուկյան