ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 93-Ա-ՄԱՆՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

08.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  93-Ա

                  13.07.2017թ.                                                                                             ք. Գավառ

ՄԱՆՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

 ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

              Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

 ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի պահակ Մանվել Գրիգորյանին հուլիսի 14-ից տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2.  Մ. Գրիգորյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ  օգոստոսի 11-ն է:   
  3.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

           Քաղաքապետ՝                             Գ. Մարտիրոսյան

Իսկականի հետ ճիշտ է

Աշխատակազմի քարտուղար                                     Կ. Մանուկյան