ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 92-Ա-ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

08.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 92-Ա

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

             10..07 2017թ.                                                                                                          ք. Գավառ                     

 Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ  մասով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

  1.  Գավառ համայնքի 2017թ. բյուջեով նախատեսված 10 բաժնիի 7 խմբի 1 դասի  այլ սոցիալական ծրագրեր գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով Գավառ համայնքի թվով 3 կարիքավոր ընտանիքների տրամադրել դրամական օգնություն.

Պարոնիկյան Օլյա                               200 000 ՀՀ դրամ

 Մարտիրոսյան Վլադիմիր                 20 000 ՀՀ դրամ

  Դադոյան Կարեն                                20 000 ՀՀ դրամ

Ընդամենը` 240 000 /երկու հարյուր քառասուն հազար/ ՀՀ դրամ:

  1. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                                   Գ. Ե. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

                        ԻՍԿԱԿԱՆԻ ՀԵՏ ՃԻՇՏ Է `

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`              Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ