ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 44-ՀԱՅԿ ՄԱՐԵՄԿՈՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

25.09.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 44
08.06.2015թ.                                                                                        ք. Գավառ
ՀԱՅԿ ՄԱՐԵՄԿՈՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ
ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
       Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով
ԿԱԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ
1.    Ս/թ հունիսի 8-ից լուծել քաղաքապետարանի վարորդ Հ. Մարեմկոյանի հետ կնքած աշխատանքային պայմանագիրը:
2.    Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին` կատարել Հ. Մարեմկոյանի վերջնահաշվարկը:   
3.    Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

Քաղաքապետ                             Գ. Մարտիրոսյան
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Աշխատակազմի քարտուղար                                     Կ. Մանուկյան