ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 91-Ա- ՄԿՐՏԻՉ ՉԱՆԴՈՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

08.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ  91-Ա

                  11.05.2017թ.                                                                                            ù. ¶³í³é

 ՄԿՐՏԻՉ ՉԱՆԴՈՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ

ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

        Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի վարորդ Մկրտիչ Չանդոյանին հուլիսի  6-ից տրամադրել 2017թ.  արձակուրդից 4  աշխատանքային օր /հիմք` անձնական դիմումը/: 
  2.  Մ. Չանդոյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ  հուլիսի 12-ն է:        
  3.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

              Քաղաքապետ՝                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան

 Իսկականի հետ ճիշտ է`

Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան