ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 90-Ա-ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

08.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 90-Ա

                  07.07.2017թ.                                                                                            ù. ¶³í³é

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ

ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

        Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանին հուլիսի 10-ից   տրամադրել 2016թ. չօգտագործած արձակուրդից 2 աշխատանքային օր:
  2. Գ. Մարտիրոսյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ հուլիսի  12-ն է:      
  3.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

              Քաղաքապետ՝                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան

 Իսկականի հետ ճիշտ է`

Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան