ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 89-Ա-Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆԻՆ Ք.ԵՐԵՎԱՆ ԳՈՐԾՈՒՂԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

08.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 89-Ա

        07.07.2017թ.                                                                              ք. Գավառ

Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆԻՆ Ք.ԵՐԵՎԱՆ ԳՈՐԾՈՒՂԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով  “Տեղական ինքնակառավարման մասին” ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի             24-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ. 2335-Ն որոշումը                                                                                                                                                         

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

  1. Ս/թ հուլիսի 10-ից` 3 աշխատանքային օրով, քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Արտաշես Բադալյանին գործուղել ք.Երևան` “Գեոդեզիայ և քարտեզագրություն” ՊՈԱԿ` Գավառի գլխավոր հատակագծի նախագծման նյութերի ձեռք բերման նպատակով:
  2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

 

                        Քաղաքապետ`                                 Գ. Ե. Մարտիրոսյան

           Իսկականի հետ ճիշտ է

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. Մանուկյան