ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 42-ՄԿՐՏԻՉ ՉԱՆԴՈՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.09.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 42
          01.06.2015թ.                                                                                            ք. Գավառ
ՄԿՐՏԻՉ ՉԱՆԴՈՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ
 ՄԻ  ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ
1.    Գավառի քաղաքապետարանի վարորդ Մկրտիչ Չանդոյանին տրամադրել հերթական արձակուրդի մի մասը` 4 աշխատանքային օր` հունիսի 2-ից 5-ը ներառյալ:
2.    Մ. Չանդոյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը հունիսի 8-ն է: 
3.    Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:


              Քաղաքապետ                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
 Իսկականի հետ ճիշտ է` 
Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան