ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 41-ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.09.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 41
          01.06.2015թ.                                                                                            ք. Գավառ
ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ 
ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
        Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ
1.    Գավառի քաղաքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանին տրամադրել հերթական արձակուրդի մի մասը` 4 աշխատանքային օր` հունիսի 2-ից 5-ը ներառյալ:
2.     Գ. Մարտիրոսյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը հունիսի 8-ն է: 
3.    Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

              Քաղաքապետ                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
 Իսկականի հետ ճիշտ է` 
Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան