ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 39-ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԿՈՄԻՏԵ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24.04.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  39

15.03.2017թ.                                                                                      ք. Գավառ 

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԿՈՄԻՏԵ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

       Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին’’ ՀՀ օրենքի  35-րդ հոդվածի 24) կետով,  ,,Իրավական ակտերի մասին’’ ՀՀ օրենքի 72-րդ հոդվածով, ,,Ներքին աուդիտի մասին’’ ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 21-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 23-ը փետրվարի 2012թ. ,,Ներքին աուդիտի ստորաբաժանմանը և ներքին աուդիտի կոմիտեին ներկայացվող հիմական պահանջները սահմանելու մասին’’ թիվ 165-Ն հրամանով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ 

  1. Ուժը կորցրած ճանաչել Գավառի քաղաքապետի 24.11.2014թ.  ,,Ներքին աուդիտի կոմիտե ստեղծելու ‘’ թիվ 129 կարգադրությունը:
  2. Գավառի քաղաքապետարաի ներքին աուդիտի համակարգին աջակցելու նպատակով ձևավորել ներքին աուդիտի կոմիտե հետևյալ կազմով

 

Ներքին աուդիտի կոմիտեի ղեկավար`     Գուրգեն Մարտիրոսյան  /Գավառի քաղաքապետ/

            Անդամներ`                            Յուրիկ Մինասյան  /Գավառի կոմունալ      

                                                                   սպասարկում և բարեկարգում’’ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն/

                                                       Արա Գևորգյան /իրավատնտեսագիտական բաժնի 

                                                                 պետ/

                                                            Արման Մարուխյան /Գավառ համայնքի ավագանու 

                                                                  անդամ/

 

Քաղաքապետ՝                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան

                           Իսկականի հետ ճիշտ է`

Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10012352@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Ի լրումն՝ http://130.193.121.177/Pages/Home/Default.aspx