ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 38-ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.09.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 38
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
18.05.2015թ.                                                                                                        Ք. Գավառ

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք 43 հոդվածի 
2-րդ մասի 2-րդ կետով.
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

1.Գավառ համայնքի 2015 բյուջեով նախատեսված 09 բաժնի 4 խմբի 1 դասի /բարձրագույն մասնագիտական կրթություն/ գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսված գումարից Գավառ քաղաքի հետևյալ բնակիչներին տրամադրել դրամական օգնություն.
Սահակյան Հասմիկ                                          65 000 ՀՀ դրամ
                                 Չավուշյան Աննա                                             80 000 ՀՀ դրամ
Ընդամենը 145 000 /մեկ հարյուր քառասունհինգ հազար/  ՀՀ դրամ: 
2. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից: 
              Քաղաքապետ                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
 Իսկականի հետ ճիշտ է` 
Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան