ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 8 - ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

31.01.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 8

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ         

          26.01.2017թ.                                                                                                      Ք. Գավառ

         Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի ,,Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին’’ N 168-Ն որոշման պահանջով և հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացրած ցուցակը

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

1. Գավառ համայնքի կարիքների համար բանակցային ընթացակարգով, առանց հայտարարությունը նախապես հրապարակելու ընթացակարգով, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպելու համար ստեղծել գնահատող հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

 Հանձնաժողովի նախագահ`           Գրիգոր Բոշյան – քաղաքապետի տեղակալ

Հանձնաժողովի անդամներ`            Հովհաննես Մանուկյան–քաղաքապետարանի տնտեսվար       

                                                  Կարինե Մանուկյան – աշխատակազմի քարտուղար

 Քարտուղար`                        Արման Մարտիրոսյան – աշխատակազմի 

                                                     ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ

2.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

              Քաղաքապետ`                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան

 Իսկականի հետ ճիշտ է`

Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10012352@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Ի լրումն՝ http://130.193.121.177/Pages/Home/Default.aspx