30 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 225-Ա

23.01.2020

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
30 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 225-Ա

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ 2020 ԹՎԱԿԱՆ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 167-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

1. Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի 2019թ. ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված 24 աշխատանքային օրը տեղափոխել հաջորդ տարի՝ 2020 թվական:
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ