Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 242-Ա

12.09.2017

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 242-Ա


04 սեպտեմբերի 2017 թվականի


ԴՈՆԱՐԱ ԳՐԻՇԱՅԻ ԻՍՊԻՐՅԱՆԻՆ (ԱՆՁՆԱԳԻ` AN0383947, ՏՐՎԱԾ 22.02.2013Թ. ) ԽՆԱՄԱԿԱԼ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

    Ղեկավարվելով ,,Իրավական ակտերի մասին''  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի ե) ենթակետով, ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24 ) և 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2) կետերով, Հայաստանի Հանրապետության  Քաղաքացիական օրենսգրքի 34-րդ հոդվածով, ՀՀ Կառավարության 2011թ. փետրվարի 24-ի թիվ 164-Ն որոշմամբ, հիմք ընդունելով խնամակալության և հոգաբարձության հարցերով հանձնաժողովի եզրակացությունը

1. Անչափահաս Ֆրունզե Արծրունի Զազյանի /ծնված10.12.2006թ./ իրավունքների և շահերի պաշտպանությունն ապահովելու համար Դոնարա Գրիշայի Իսպիրյանին /անձնագիր` AN0383947/ նշանակել նրան խնամակալ մինչև 10.12.2020թ. ներառյալ ժամկետով:

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                     ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ