ՈՐՈՇՈՒՄ N 163-Ա

08.08.2017

ՈՐՈՇՈՒՄ N 163-Ա

27 հունիսի 2017թ.                                                                               ք. Գավառ  

                     ԶՈՀՎԱԾ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂ  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐԱՏԻ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆԻ

                          ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ  ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի պահանջներով,Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 09.06.2005թ. N  947-Ն որոշմամբ, հաշվի առնելով զոհված զինծառայող Հավհաննես Մարատի Նիկողոսյանի ընտանիքի բնակարանային սուղ պայմանները

                                                                   ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ

  1. Զոհված զինծառայող Հովհաննես Մարատի Նիկողոսյանի ընտանիքը ճանաչել որպես անօթևան:
  2. Սույն որոշումը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                            ԳՈՒՐԳԵՆ  ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ