ՈՐՈՇՈՒՄ N 350-Ա

13.02.2017

ՈՐՈՇՈՒՄ N 350-Ա

            30 դեկտեմբերի  2016թ.                                                                                        ք. Գավառ

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 76, 77, 78 հոդվածների, Հրապարակային սակարկությունների մասին ՀՀ օրենքի, ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին’’ Հայաստանի Հանրապետաւթյան օրենքի 32-րդ հոդվածի 17) կետի, ՀՀ Կառավարության ,,Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին’’ 2001թ. ապրիլի 12-ի N286 որոշման պահանջներով, հիմք ընդունելով Գավառի քաղաքապետարանի մրցութային հանձնաժողովի 2016թ. մարտի 04-ի և սեպտեմբերի 19-ի արձանագրությունները

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ

1.Գավառ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող Գավառ քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողերը`

սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականներ`

N07052015-05-0070 տրված 2015 թվականի մայիսի 07-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1171-0178 կադաստրային ծածկագրով 1.8922հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահողը, տարեկան 4800 /չորս հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով

N02082016-05-0013 տրված 2016 թվականի օգոստոսի 02-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1171-0188 կադաստրային ծածկագրով 1.6297հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահողը, տարեկան 4100 /չորս հազար մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով

N01082016-05-0023 տրված 2016 թվականի օգոստոսի 01-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1171-0187 կադաստրային ծածկագրով 0.894հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահողը, տարեկան 2300 /եկու հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով

N02082016-05-0023 տրված 2016 թվականի օգոստոսի 02-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1171-0189 կադաստրային ծածկագրով 1.424հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահողը, տարեկան 3600 /երեք հազար վեց հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով

N02082016-05-0029 տրված 2016 թվականի օգոստոսի 02-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1171-0190 կադաստրային ծածկագրով 1.9689հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահողը, տարեկան 5000 /հինգ հազար/ ՀՀ դրամ վարձավճարով

N08072016-05-0019 տրված 2016 թվականի հուլիսի 08-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1171-0062 կադաստրային ծածկագրով 0.879հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահողը, տարեկան 2200 /երկու հազար երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով

մինչև 2041 թվականը ներառյալ օգտագործման ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրել մրցույթում հաղթող ճանաչված Կարեն Վոլոդիկի Բրսիկյանին:

2. Կարեն Վոլոդիկի Բրսիկյանի հետ կնքել հողամասի վարձակալության պայմանագիր:

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդ օրվանից:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10012352@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Ի լրումն՝ http://130.193.121.177/Pages/Home/Default.aspx