ՈՐՈՇՈՒՄ N4-Ա

01.02.2015

30 հունվարի 2015թ.                                                                                         Ք. Գավառ  

  ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԾՎԱՔԱՐ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲՆԱԿՉՈՒՀԻ ՏԱԹԵՎԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆԻՆ /ՆՈՒՅՆ. ՔԱՐՏ 003361078/ ՊԱՏՐՈՆ /ՕԳՆԱԿԱՆ/ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

                 Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման  մասին” ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի 17 կետով, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 43 հոդվածի դրույթներով, ՀՀ Կառավարության 2011թ. փետրվարի 24-ի թիվ 164-Ն որոշմամբ հաստատված ,,Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների’’ կանոնադրության 3-րդ գլխի 13  կետի 3) ենթակետով, հիմք ընդունելով խնամակալության և հոգաբարձության հարցերով հանձնաժողովի եզրակացությունը  
ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ 

1.    Գավառ քաղաքի Արծվաքար թաղամասի բնակիչ Խաչիկ Միլիտոնի Գալստյանի /ծնվ. 18.09.1938թ./ խնամքը և նրա իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունը կազմակերպելու համար սահմանել պատրոնաժ և նրա հարսին` Տաթևիկ Ալբերտի Ոսկանյանին նշանակել պատրոն /օգնական/: 


ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                       Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ