ՈՐՈՇՈՒՄ N 3-Ա

01.02.2015

29 հունվարի 2015թ.                                                                                         Ք. Գավառ  


ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

        Ղեկավարվելով ,,Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման ժամանակացույցը հաստատելու մասին’’ Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2014 թվականի 26 սեպտեմբերի N934-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Գեղարքունիքի մարզպետի 22.01.2015թ. N01/23/159  գրությունը

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ

1.    Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության պլանը: 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                        ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ