Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 06 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2020թվականի N 62-Ա

18.02.2020

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
06 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2020թվականի N 62-Ա

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 24)-րդ ենթակետով, ՀՀ Կառավարության «ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» 29.12.2005թ. թիվ 2387-Ն որոշմամբ, որոշում եմ

1. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Զորավար Անդրանիկի 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք թիվ 6 հասցեից հյուսիս ընկած /կադաստրային ծածկագիր 05-001-0121-0002/ 0.20074հա
մակերեսով հողատարածքին  և նրա վրա գտնվող 230.0ք.մ. մակերեսով շինությանը տրամադրել Զորավար Անդրանիկի 1-ին փողոց, 1-ին նրբանցք 3-րդ անցում թիվ 1 հասցեն:  
3. Սույն որոշումը հիմք է պետական գրանցում ստանալու համար:

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ