24 ՀՈՒԼԻՍԻ 2019թվականի N 370-Ա

07.11.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
24 ՀՈՒԼԻՍԻ 2019թվականի N 370-Ա

ՍԵԴԱ ԱՐՏԱՇԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ /ԱՆՁՆԱԳԻՐ AS0226408, ՏՐՎԱԾ 12.06.2018Թ.
 055-Ի ԿՈՂՄԻՑ/ ԽՆԱՄԱԿԱԼ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

    Ղեկավարվելով <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2) մասի, 23-րդ հոդվածի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24)  և 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2) կետերով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի,  ՀՀ Կառավարության 2016 թ. հունիսի 2-ի <<Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> թիվ 631-Ն որոշմամբ,  հիմք ընդունելով Գավառի խնամակալության և հոգաբարձության հարցերով  հանձնաժողովի եզրակացությունը, որոշում եմ

1. <<Գավառի մանկատուն>> ՊՈԱԿ-ի սան՝ անչափահաս Տատյանա Վլադիմիրի Նալբանդյանի /ծնված 04.06.2009թ./  իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունն ապահովելու համար նրա տատիկին՝ Սեդա Արտաշեսի Խաչատրյանին /անձնագիր
AS 0226408, տրված 12.06.2018թ, 055/ նշանակել նրան խնամակալ: 
2.  Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը  հաջորդող օրը:  

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ