19 ՀՈՒԼԻՍԻ 2019թվականի N 362-Ա

07.11.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 ՀՈՒԼԻՍԻ 2019թվականի N 362-Ա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 76, 77, 78 հոդվածների, Հրապարակային սակարկությունների մասին ՀՀ օրենքի, ,,Տեղական Ինքնակառավարման Մասին'' Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդհոդվածի 24) կետի, ՀՀ Կառավարության ,,Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին'' 2001թ. ապրիլի 12-ի N286 որոշման պահանջներով, հիմք ընդունելով Գավառի քաղաքապետարանի մրցութային հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 18-ի արձանագրությունները, որոշում եմ

1.Գավառ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող Գավառ քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը`
սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականներ`
N19042019-05-0049 տրված 2019 թվականի ապրիլի 19-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման կողմից 05-001-1168-2189 կադաստրային ծածկագրով 6հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 3-րդ կարգի խոտհարքը տարեկան 21700 /քսանմեկ հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N30052019-05-0021 տրված 2019 թվականի մայիսի 30-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման կողմից 05-001-1170-0095 կադաստրային ծածկագրով 1.5204հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 3350 /երեք հազար երեք հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N12062019-05-0029 տրված 2019 թվականի հունիսի 12-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման կողմից 05-001-1172-0039 կադաստրային ծածկագրով 0.2973հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 700 /յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N30052019-05-0045 տրված 2019 թվականի մայիսի 30-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման կողմից 05-001-1172-0038 կադաստրային ծածկագրով 5.4067հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 25 000 /քսանհինգ հազար/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N10042019-05-0019 տրված 2019 թվականի ապրիլի 10-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման կողմից 05-001-1170-0084 կադաստրային ծածկագրով 2.8945հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 6400 /վեց հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N30052019-05-0013 տրված 2019 թվականի մայիսի 30-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման կողմից 05-001-1172-0037 կադաստրային ծածկագրով 0.9188հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 2100 /երկու հազար մեկ հարյուր/
  ՀՀ դրամ վարձավճարով
մինչև 2043 թվականը ներառյալ օգտագործման ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրել մրցույթում հաղթող ճանաչված Ռուստամ Հովիկի Մանոյանին:
2. Ռուստամ Հովիկի Մանոյանի հետ կնքել հողամասի վարձակալության պայմանագիր: 
3. Հանձնարարել քաղաքապետի օգնական Ռուբեն Կոխպեցյանին` օրենքով սահմանված կարգով կնքել վարձակալության պայմանագիր:
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդ օրվանից:  

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ