11 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 275-Ա

11.09.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
11 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 275-Ա

ՀԱԿՈԲ ՍԱՄՎԵԼԻ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆԻ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ AS0612385, ՏՐՎԱԾ 16.05.2019թ.040-Ի ԿՈՂՄԻՑ) ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՏՐՈՆԱԺ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԽԱՉԻԿԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆԻՆ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ՝ AS0612400, ՏՐՎԱԾ 16.05.2019Թ> 040-ի ԿՈՂՄԻՑ) ՊԱՏՐՈՆ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 Ղեկավարվելով <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2) մասի, 23-րդ հոդվածի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24)  և 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2) կետերով, ՀՀ Կառավարության 2016 թ. հունիսի 2-ի <<Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> թիվ 631-Ն որոշմամբ,  հիմք ընդունելով Գավառի խնամակալության և հոգաբարձության հարցերով  հանձնաժողովի եզրակացությունը, որոշում եմ

1. Չափահաս վատառողջ քաղաքացի, մանկուց հաշմանդամ առաջին խմբի կենսաթոշակառու Հակոբ Սամվելի Մովսիսյանի խնամքը, նրա իրավունքների իրականացումն ու պաշտպանությունը, պարտականությունների կատարումն ապահովելու նպատակով, մինչև նրա նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով խնամակալության սահմանումը, նրա նկատմամբ սահմանել պատրոնաժ և նրա մորը՝ Մարգարիտ Խաչիկի Կիրակոսյանին նշանակել պատրոն (օգնական): 
2.  Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրը:  

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ