10 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 271-Ա

11.09.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 271-Ա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

    Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 76, 77, 78 հոդվածների, Հրապարակային սակարկությունների մասին ՀՀ օրենքի, ,,Տեղական Ինքնակառավարման Մասին'' Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդհոդվածի 24) կետի, ՀՀ Կառավարության ,,Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին'' 2001թ. ապրիլի 12-ի N286 որոշման պահանջներով, հիմք ընդունելով Գավառի քաղաքապետարանի մրցութային հանձնաժողովի 2019 թվականի մարտի 07-ի արձանագրությունները, որոշում եմ

1.Գավառ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող Գավառ քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը`
սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականներ`
N2293728 տրված 2007թվականի հունիսի 11-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1125-0686 կադաստրային ծածկագրով 0,6788հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 2900 /երկու հազար ինն հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N1185293, տրված 2005 թվականի փետրվարի 21-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1125-0484 կադաստրային ծածկագրով 0,4404հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 1850 /մեկ հազար ութ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N1258670, տրված 2005 թվականիփետրվարի 21-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1125-0576 կադաստրային ծածկագրով 0,5212հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 2200 /երկու հազար երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N2316965, տրված 2007թվականի փետրվարի 20-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1164-0126 կադաստրային ծածկագրով 1,5012հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 6350 /վեց հազար երեք հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N2315807, տրված 2007թվականի մարտի 16-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1125-0682 կադաստրային ծածկագրով 3,6944հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 15550 /տասնհինգ հազար հինգ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N1119479, տրված 2005  թվականիփետրվարի 21-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1164-0061 կադաստրային ծածկագրով 0,6684հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 2850 /երկու հազար ութ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N1253056, տրված 2005թվականի փետրվարի 21-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1164-0097 կադաստրային ծածկագրով 0,2725հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 1200 /մեկ հազար երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N2316952, տրված 2007թվականի փետրվարի 20-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1164-124 կադաստրային ծածկագրով 0,902հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 3800 /երեք հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N1231062, տրված 2005 թվականիփետրվարի 21-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1164-0109 կադաստրային ծածկագրով 0,5863հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 2500 /երկու հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N2293731, տրված 2007թվականի հունիսի 11-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1125-0687 կադաստրային ծածկագրով 0,4258հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 1800 /մեկ հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N1200929, տրված 2005 թվականի փետրվարի 21-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1166-0014 կադաստրային ծածկագրով 0,406հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 900 /ինն հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N17012018-05-0017, տրված 2018 թվականիհունվարի 17-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից 05-001-1163-0128 կադաստրային ծածկագրով 0,5778հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 2500 /երկու հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N26062017-05-0017, տրված 2017 թվականի հունիսի 26-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1166-0049 կադաստրային ծածկագրով 2,91872հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի արոտավայրը 5900 /հինգ հազար ինն հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N03072018-05-0016, տրված 2018 թվականի հուլիսի 3-ին անշարժ գույքի կադաստրի
 Երևանի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1163-0139 կադաստրային ծածկագրով 12,23549հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի արոտավայրը տարեկան 24500 /քսանչորս հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N25062018-05-0044,  տրված 2018 թվականի հունիսի 25-ին անշարժ գույքի կադաստրի Երևանի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1125-0583 կադաստրային ծածկագրով 0,54654հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 2300 /երկու հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
մինչև 2043 թվականը ներառյալ օգտագործման ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրել մրցույթում հաղթող ճանաչված Տիգրան Երեմի Զախարյանին:
2. Տիգրան Երեմի Զախարյանի հետ կնքել հողամասի վարձակալության պայմանագիր: 
3. Հանձնարարել քաղաքապետի օգնական Ռուբեն Կոխպեցյանին` օրենքով սահմանված կարգով կնքել վարձակալության պայմանագիր:
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդ օրվանից:  

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ