06 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 269-Ա

11.09.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
06 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թվականի N 269-Ա

ԿԱՐԻՆԵ ԶԱՎԵՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ 010029544, ՏՐՎԱԾ 05.02.2018Թ. 040-Ի ԿՈՂՄԻՑ) ԽՆԱՄԱԿԱԼ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 Ղեկավարվելով <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2) մասի, 23-րդ հոդվածի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24)  և 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2) կետերով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի,  ՀՀ Կառավարության 2016 թ. հունիսի 2-ի <<Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> թիվ 631-Ն որոշմամբ,  հիմք ընդունելով Գավառի խնամակալության և հոգաբարձության հարցերով  հանձնաժողովի եզրակացությունը, որոշում եմ

1. Անչափահաս Մարկ Վլադիմիրի Կարապետյանի /ծնված 18.12.2018թ./
 իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունն ապահովելու համար նրա հոր մորաքրոջը՝ Կարինե Զավենի Հովհաննիսյանին /անձնագիր 05.02.2018թ. 040-ի կողմից/ նշանակել նրան խնամակալ: 
2.  Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը  հաջորդող օրը:  

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ