05 ՄԱՅԻՍԻ 2019թվականի N 204-Ա

12.06.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
05 ՄԱՅԻՍԻ 2019թվականի N 204-Ա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 76, 77, 78 հոդվածների, Հրապարակային սակարկությունների մասին ՀՀ օրենքի, ,,Տեղական Ինքնակառավարման Մասին'' Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի, ՀՀ Կառավարության ,,Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին'' 2001թ. ապրիլի 12-ի N286 որոշման պահանջներով, հիմք ընդունելով Գավառի քաղաքապետարանի մրցութային հանձնաժողովի 2019 թվականի մարտի 07-ի արձանագրությունները, որոշում եմ

1.Գավառ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող Գավառ քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը`
սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականներ`
N1165615 տրված 2005 թվականի փետրվարի 21-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1125-0064 կադաստրային ծածկագրով 0,2216հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N1165614 տրված 2005 թվականի փետրվարի 21-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1125-0056 կադաստրային ծածկագրով,
 0,3522հա  մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը
 տարեկան 1500 /մեկ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N21082017-05-0008 տրված 2017 թվականի օգոստոսի 21-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային ստորոբաժանման կողմից, 05-001-1125-0713 կադաստրային ծածկագրով 0,1866հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N28042017-05-0033 տրված 2017 թվականի ապրիլի 28-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային ստորոբաժանման կողմից, 05-001- 1128-0163 կադաստրային ծածկագրով 1,2921հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 5500 /հինգ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N08112016-05-0030 տրված 2016 թվականի նոյեմբերի 8-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային ստորոբաժանման կողմից, 05-001-1117-0227 կադաստրային ծածկագրով 0,3361հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 1500 /մեկ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N21082017-05-0005 տրված 2017 թվականի օգոստոսի 21-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային ստորոբաժանման կողմից, 05-001-1125-0711 կադաստրային ծածկագրով 0,3009հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 1300 /մեկ հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N09112016-05-0040 տրված 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային ստորոբաժանման կողմից, 05-001-1116-0040 կադաստրային ծածկագրով 1,3956հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 6000 /վեց հազար/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N08112016-05-0032 տրված 2016 թվականի նոյեմբերի 8-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային ստորոբաժանման կողմից, 05-001-1117-0226 կադաստրային ծածկագրով 0,6551հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 3000 /երեք հազար/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N08112016-05-0020 տրված 2016 թվականի նոյեմբերի 8-ին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային ստորոբաժանման կողմից, 05-001-1117-0225 կադաստրային ծածկագրով 0,3333հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 1500 /մեկ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
մինչև 2043 թվականը ներառյալ օգտագործման  ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրել մրցույթում հաղթող ճանաչված Խաչիկ Լյովայի Գոհարյանին:
2. Խաչիկ Լյովայի Գոհարյանի հետ  կնքել հողամասի վարձակալության պայմանագիր: 
3. Հանձնարարել քաղաքապետի օգնական Ռուբեն Կոխպեցյանին` օրենքով սահմանված կարգով կնքել վարձակալության պայմանագիր:
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդ օրվանից:  

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ