26 ԱՊՐԻԼԻ 2019թվականի N 183-Ա

11.06.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
26 ԱՊՐԻԼԻ 2019թվականի N 183-Ա

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման  մասին” ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 24-րդ ենթակետով, ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. ”Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին,, թիվ 2387-Ն որոշման պահանջներով, որոշում եմ

1.Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի
 Ազատության 2-րդ փողոց 4-րդ փակուղի թիվ 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքից հյուսիս ընկած /կադաստրային ծածկագիր 05-001-0294-/ 0,00489հա մակերեսով համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքը առանձնացնել և տրամադրել ք. Գավառ Ազատության 2-րդ փողոց 4-րդ փակուղի թիվ 21/1 հասցեն: 
2. Սույն որոշումը հիմք է պետական գրանցում ստանալու համար: 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ