25 ԱՊՐԻԼԻ 2019թվականի N 161-Ա

11.06.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
25 ԱՊՐԻԼԻ 2019թվականի N 161-Ա

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

     Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման  մասին” ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 24-րդ ենթակետով, ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. ”Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին,, թիվ 2387-Ն որոշման պահանջներով, որոշում եմ

1.Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի
 Կաբելագործների փողոց թիվ 2 հասցեից հյուսիս-արևելք ընկած /կադաստրային ծածկագիր 05-001-0447-/ 0,06922հա մակերեսով համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքը առանձնացնել և տրամադրել ք. Գավառ Կաբելագործների փողոց թիվ 2/1 հասցեն:
2. Սույն որոշումը հիմք է պետական գրանցում ստանալու համար: 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ