25 ԱՊՐԻԼԻ 2019թվականի N 160-Ա

11.06.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
25 ԱՊՐԻԼԻ 2019թվականի N 160-Ա

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման  մասին” ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 24-րդ ենթակետով, ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. ”Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին,, թիվ 2387-Ն որոշման պահանջներով, որոշում եմ

1.Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Բոշնաղյան փողոց թիվ 13 հասցեից հյուսիս ընկած /կադաստրային ծածկագիր 05-001-0384-0009/
 0.00734հա  մակերեսով համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքը
 առանձնացնել և տրամադրել ք. Գավառ Բոշնաղյան փողոց թիվ 11/2 հասցեն: 
2. Սույն որոշումը հիմք է պետական գրանցում ստանալու համար: 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ