Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 25 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 36-Ա

27.02.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
25 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 36-Ա

05-001-1126-0024 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 0,3228ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԽՈՏՀԱՐՔԸ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԻ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և 43-րդ հոդվածի ,,Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հողատսքերի փոփոխման կարգը հաստատելու մասին'' ՀՀ Կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշման դրույթներով, նկատի ունենալով, որ նշված հողատեսքն ի սկզբանե եղել է վարելահող, որոշում եմ

1. 05-001-1126-0024 կադաստրային ծածկագրով 0,3228հա մակերեսով խոտհարքը փոխադրել IY-րդ կարգի վարելահողի:
2. Որոշման մեկ օրինակը ներկայացնել ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի մարզային ստորաբաժանում:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդ օրը:

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ