Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 22 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 33-Ա

27.02.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
22 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 33-Ա

05-001-1119-0746 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 9,7821ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՅԼ ՀՈՂԱՏԵՍՔԸ ԽՈՏՀԱՐՔԻ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և 43-րդ հոդվածի ,,Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հողատսքերի փոփոխման կարգը հաստատելու մասին'' ՀՀ Կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշման դրույթներով, նկատի ունենալով, որ նշված հողատեսքն ի սկզբանե եղել է խոտհարք, որոշում եմ

1. 05-001-1119-0746  կադաստրային ծածկագրով  9,7821հա մակերեսով այլ հողատեսքը  փոխադրել  III-րդ կարգի խոտհարք հողատեսքի:
2. Որոշման մեկ օրինակը ներկայացնել ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի մարզային ստորաբաժանում:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդ օրը:

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ