Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 28-Ա

27.02.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 28-Ա

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման  մասին” ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 24-րդ ենթակետով, ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. ”Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին,, թիվ 2387-Ն որոշման պահանջներով, որոշում եմ

1.  Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Սայադյան փողոց թիվ 121 հասցեից արևելք ընկած 0.00036հա  մակերեսով համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքը առանձնացնել և տրամադրել Սայադյան փողոց թիվ 121/1 գովազդային վահանակ հասեն:
2. Սույն որոշումը հիմք է պետական գրանցում ստանալու համար:

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ