Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 754-Ա

10.01.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 754-Ա

ԱՐՄԵՆ ԱՐԱՄԻ ԱՍԼԻԿՅԱՆի (ԱՆՁՆԱԳԻՐ AN0230652, ՏՐՎԱԾ 06.08.2012Թ. 040-Ի ԿՈՂՄԻՑ) ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՏՐՈՆԱԺ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՄԱՆ ԱՐՄԵՆԻ ԱՍԼԻԿՅԱՆԻՆ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ AK 0613414, ՏՐՎԱԾ` 08.09.2010Թ. 040-ԻՑ) ՊԱՏՐՈՆ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24) և 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2) կետերով, ՀՀ Կառավարության 2016 թ. հունիսի 2-ի ,,Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու մասին'' թիվ 631-Ն որոշմամբ, հիմք ընդունելով Գավառի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի եզրակացությունը, որոշում եմ

1. Չափահաս վատառողջ քաղաքացի կենսաթոշակառու Արմեն Արամի Ասլիկյանի խնամքը, նրա  իրավունքների իրականացումն ու պաշտպանությունը, պարտականությունների կատարումն ապահովելու նպատակով նրա նկատմամբ սահմանել պատրոնաժ և նրա  որդուն՝ Արման Արմենի Ասլիկյանին նշանակել պատրոն /օգնական/: 
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրը:

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ