Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 749-Ա

10.01.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 749-Ա

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 1-ին կետի 24)-րդ ենթակետի, ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին>> թիվ 2387-Ն որոշման պահանջներով, որոշում եմ

1.ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի 05-001-0318- ծածկագրով Գավառ  քաղաքի Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց թիվ 14 հասցեից հյուսիս գտնվող հողատարածքից առանձնացնել 0.01104հա բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցապատում գործառնական նշանակության հողատարածք և առանձնացված հողատարածքին տրամադրել ք. գավառ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց թիվ 14/4 հասցեն:     
2. Սույն որոշումը հիմք է պետական գրանցում ստանալու համար:

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ