Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 21 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2018թվականի N 452-Ա

19.09.2018

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2018թվականի N 452-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԴՅԱՆ 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 2-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ ԹԻՎ 22 ՀԱՍՑԵԻ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի պահանջներով, ՀՀ կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 30-ի <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքի /բնակավայրի/ գլխավոր հատակագիծը հաստատելու մասին>> N1727-Ն որոշմամբ հաստատված գլխավոր հատակագծի, որոշում եմ 

1. Օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Սայադյան 4-րդ փողոց, 2-րդ փակուղի թիվ 22 հասցեում գտնվող /ծածկագիր 05-001-0018-0065/ 2,35738հա մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝  այլ հողեր գործառնական նշանակության հողատարածքը համաձայն ՀՀ Կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 30-ի <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքի /բնակավայրի/ գլխավոր հատակագիծը հաստատելու մասին>> N1727-Ն որոշմամբ հաստատված գլխավոր հատակագծի փոխել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ ընդհանուր օգտագործման գործառնական նշանակության: 
2. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանում՝ գույքային իրավունքների պետական գրանցում կատարելու համար:
3. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գավառի քաղաքապետի տեղակալ Գ. Բոշյանի վրա:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրը:

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ