Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 23 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 395-Ա

06.08.2018

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
23 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 395-Ա

05-001-1102-0034 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 7.95544ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՅԼ ՀՈՂԱՏԵՍՔԸ ԽՈՏՀԱՐՔԻ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

      Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի և 43-րդ հոդվածի ,,Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հողատսքերի փոփոխման կարգը հաստատելու մասին'' ՀՀ Կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066 որոշման դրույթներով, նկատի ունենալով, որ նշված հողատեսքն ի սկզբանե եղել խոտհարք, որոշում եմ

1. 05-001-1102-0034 կադաստրային ծածկագրով 7.95544հա մակերեսով այլ հողատեսքը փոխադրել III-րդ կարգի խոտհարք հողատեսքի:
2. Որոշման մեկ օրինակը ներկայացնել ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի մարզային ստորաբաժանում:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդ օրը:

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ