Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 393-Ա

06.08.2018

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 393-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ <<ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 1-Ին ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 25 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՄԱԼԻԿ ԳԱՌՆԻԿԻ ԱՅԵՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> 26.06.2018Թ. ԹԻՎ 329-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի պահանջներով, որոշում եմ

1. <<Գավառ քաղաքի Զորավար Անդրանիկի 1-ին փողոց թիվ 25 հասցեի բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար նախատեսված հողամասի և շենք-շինությունների նկատմամբ Ամալիկ Գառնիկի Այեյանի գույքային իրավունքները վերականգնելու մասին>> Գավառ համայնքի ղեկավարի 26.06.2018թ. թիվ 329-Ա որոշման նախաբանի <<փաստացի կազմում է>> բառակապակցությունից հետո <<0.05735>> թիվը փոխարինել <<0.05067>> թվով և 1-ին կետի <<սեփականության իրավունքը>> բառակապակցությունից հետո <<0.05735>> թիվը փոխարինել <<0,05067>> թվով:
2. Սույն որոշումը ներկայացնել ՀՀ Կառավարութփյանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանում՝ գույքային իրավունքների պետական գրանցում կատարելու համար:
3. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Գավառի քաղաքապետի տեղակալ Գ. Բոշյանի վրա:
4. Սույն որոշումն ուժի եջ է մտնում ընդունման հաջորդող օրը:

 Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ