Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 16 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 391-Ա

06.08.2018

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
16 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 391-Ա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 76, 77, 78 հոդվածների, Հրապարակային սակարկությունների մասին ՀՀ օրենքի, ,,Տեղական Ինքնակառավարման Մասին'' Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի, ՀՀ Կառավարության ,,Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին'' 2001թ. ապրիլի 12-ի N286 որոշման պահանջներով, հիմք ընդունելով Գավառի քաղաքապետարանի մրցութային հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 05-ի արձանագրությունները, որոշում եմ

1.Գավառ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող Գավառ քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը`
սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականներ`
N1225101, տրված 2005 թվականի փետրվարի 21-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գավառի տարածքային ստորաբաժանման կողմից, 05-001-1112-0198 կադաստրային ծածկագրով 0.7783հա մակերեսով  գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 3300 /երեք հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով 
N12102017-05-0057 տրված 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից  05-001-1112-0492 կադաստրային ծածկագրով 1.059հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 4450 /չորս հազար չորս հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N12102017-05-0056 տրված 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից  05-001-1112-0494 կադաստրային ծածկագրով 0.3344հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 1400 /մեկ հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N28082017-05-0022 տրված 2017 թվականի օգոստոսի 28-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից 05-001-1168-2181 կադաստրային ծածկագրով 3.2744հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 3-րդ կարգի խոտհարքը տարեկան 11800 /տասնմեկ հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N28082017-05-0028 տրված 2017 թվականի օգոստոսի 28-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից  05-001-1168-2184 կադաստրային ծածկագրով 3.84853հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 3-րդ կարգի խոտհարքը տարեկան 13900 /տասներեք հազար ինն հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N25082017-05-0012 տրված 2017 թվականի օգոստոսի 25-ին անշարժ գույքի կադաստրի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից  05-001-1112-0790 կադաստրային ծածկագրով 2.2118հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 9300 /ինն հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N06032018-05-0036 տրված 2018 թվականի մարտի 6-ին անշարժ գույքի կադաստրի Երևանի տարածքային ստորաբաժանման կողմից  05-001-1112-0792 կադաստրային ծածկագրով 2.3239հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 9800 /ինն հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
N06032018-05-0039 տրված 2018 թվականի մարտի 6-ին անշարժ գույքի կադաստրի Երևանի տարածքային ստորաբաժանման կողմից  05-001-1114-0293 կադաստրային ծածկագրով 1.1177հա մակերեսով, գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողը տարեկան 4700 /չորս հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամ վարձավճարով
մինչև 2042 թվականը ներառյալ օգտագործման ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրել մրցույթում հաղթող ճանաչված Սիմոն Վահանի Եղիազարյանին 
2.Սիմոն Վահանի Եղիազարյանի հետ կնքել հողամասի վարձակալության պայմանագիր:
3. Հանձնարարել քաղաքապետի օգնական Ռուբեն Կոխպեցյանին` օրենքով սահմանված կարգով կնքել վարձակալության պայմանագիր:
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման հաջորդ օրվանից:  

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ