Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 25 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 16-Ա

07.02.2018

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
25 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 16-Ա

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ d=500ՄՄ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ, 1175.69 ԳԾԱՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ՋՐԱԳԾԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՃՈՒՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով ,,Իրավական ակտերի մասին'' Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ և 60-րդ հոդվածների, ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24) կետի, ,,Հրապարակային սակարկությունների մասին'' ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով, հիմք ընդունելով Գավառի քաղաքապետարանի աճուրդային հանձնաժողովի 25.01.2018թ. թիվ 3 արձանագրությունը, որոշում եմ

1. Նկատի ունենալով, որ Գավառ քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող d=500մմ տրամագծով, 1175.69 գծամետր երկարությամբ պողպատյա ջրագծի խողովակների համար 2018 թվականի հունվարի 25-ին նշանակված աճուրդի ոչ մի հայտ չի ներկայացվել, աճուրդը համարել չկայացած:
4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրը:

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ