Հանձնաժողովներ

Գավառ համայնքի 2019 թ անասնագլխաքանակը հաշվառող հանձնաժողով

Գնահատող հանձնաժողով

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 4 ՀԱՏ 60 ՏՈՆՆԱ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՏԱՐՐԱՆԵՐԻ ՀԵՏԱԳԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԻ

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏՆԿՎԱԾ, ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ՔԱՄԻՆԵՐԻՑ ՉՈՐԱՑԱԾ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԴՈՒՐՍ ԳՈՐՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

,,ԳԱՎԱՌԻ ԹԻՎ 5 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ’’ ՀՈԱԿ-Ի ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՆՁՆԱԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՑԱՌԱՏ ԹԱՂԱՄԱՍԻ N1 ՕԿՋ-Ի ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՂ ՀԱՆՁՆԱ

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԵՆԶԻՆԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԿԵՐՊՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԱՎԱՌԻ ԹԻՎ 8 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՃԱՔԱԼՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՄՈՒՏՔԻ ԱՐԳԵԼՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՌԴ ՄՈՒՏՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՂ ՀԱՆՁՆ

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ

ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԱՊԱՌՔՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍ ԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՆՁՆԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՎԱՐՉԱՏՈՒԳԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ