ՀՐԱՄԱՆ 23- ԱՐՄԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24.10.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 23

 29.08.2018թ.                                                                                      ք. Գավառ 

  ԱՐՄԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2018թ. սեպտեմբերի 03-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Արման Մարտիրոսյանին  տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ա. Մարտիրոսյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ  հոկտեմբերի 05-ն է:  
  3. Ա. Մարտիրոսյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Ա. Բոշյանին:     
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ