ՀՐԱՄԱՆ 22-ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՄԻՐԻԲՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24.10.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 22

       29.08.2018թ.                                                                                                   ք. Գավառ

ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՄԻՐԻԲՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
 ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

              Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի  պահակ Արամայիս ՄԻրիբյանին սեպտեմբերի 03-ից տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդը՝ 20 աշխատանքային օր /հիմք՝ անձնական դիմումը/:
  2. Ա. Միրիբյանի  աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ հոկտեմբերի 01-ն է: 
  3.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                           Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ