ՀՐԱՄԱՆ 21-ՏԱԹԵՎԻԿ ԽԱՆՁՐԱԾՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24.10.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 21

       29.08.2018թ.                                                                                                   ք. Գավառ

ՏԱԹԵՎԻԿ ԽԱՆՁՐԱԾՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ

 ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

              Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի  հավաքարար Տաթևիկ Խանձրածյանին սեպտեմբերի 03-ից տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 10 աշխատանքային օր /հիմք՝ անձնական դիմումը/:
  2. Տ. Խանձրածյանի  աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ սեպտեմբերի 17-ն է: 
  3.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                           Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ