ՀՐԱՄԱՆ 20 - ԱՐՏԱՎԱԶԴ ԲՈՇՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24.10.2018

 ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 20

       15.08.2018թ.                                                                                                   ք. Գավառ

ԱՐՏԱՎԱԶԴ ԲՈՇՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ

 ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

              Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Արտավազդ Բոշյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 12 աշխատանքային օր` օգոստոսի 16-ից 31-ը  ներառյալ /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ա. Բոշյանի  աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ սեպտեմբերի 1-ն է: 
  3.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                           Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ