ՀՐԱՄԱՆ 19 - ՀՐԱՅՐ ԴՌՆՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

10.08.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 19

27.07.2018թ.                                                                                

ՀՐԱՅՐ ԴՌՆՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

          Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի պահակ Հրայր Դռնոյանին օգոստոսի 06-ից տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդը՝ 20 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2. Հ. Դռնոյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ սեպտեմբերի 03-ն է: 
3. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ