ՀՐԱՄԱՆ 17 - ՏԻԳՐԱՆ ԲՐՍԻԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

10.08.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 17

 27.07.2017թ.                                                                                      ք. Գավառ 

  ՏԻԳՐԱՆ ԲՐՍԻԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2018թ. օգոստոսի 1-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Տիգրան Բրսիկյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Տ. Բրսիկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ սեպտեմբերի 04-ն է:    
  3.  Տ. Բրսիկյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել գլխավոր մասնագետ Ս. Խաչատրյանին :   
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ