ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 15 - ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.07.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

 ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 15

 ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

02.07.2018թ.                                                                                 

      Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1. կետի պահանջներով, Հայաստանի Հանրապետության համակարգող նախարարի 29-ը օգոստոսի 2006թ. 13-Ն հրամանի 68-րդ կետի պահանջով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Որպես Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետի թափուր տեղի համար մրցույթում հաղթող ճանաչված Սյուզաննա Էդուարդի Մելքոնյանին 2018 թվականի հուլիսի 03-ից նշանակել Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետի /ծածկագիր 3.1-8/ պաշտոնում՝ 6 ամիս փորձաշրջանով:
  2. Ս. Մելքոնյանի աշխատավարձը համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակի:
  3. Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                               Կ. Մանուկյան