ՀՐԱՄԱՆ 14 - ԱԼՎԱՐԴ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.07.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 14

30.05.2018թ.                                                                                     

 ԱԼՎԱՐԴ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2018 թ. հունիսի 01-ից Գավառի քաղաքապետարանի ՔԿԱԳ բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ Ալվարդ Նահապետյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ա. Նահապետյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` 2018թ. հուլիսի 06-ը:  
  3.  Ա. Նահապետյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել Սուսաննա Մալաքյանին:   
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

 

 Աշխատակազմի քարտուղար՝      Կ. Մանուկյան