ՀՐԱՄԱՆ 13 _ ՎԱՉԱԳԱՆ ՉՔՈԼՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.07.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 13

07.05.2018թ.                                                                                    

ՎԱՉԱԳԱՆ ՉՔՈԼՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

    Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին'' ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի ա/ կետով, հրամայում եմ

1. Ս/թ մայիսի 07-ից քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Վաչագան Չքոլյանին ազատել զբաղեցրած պաշտոնից:
2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին` սահմանված կարգով կատարել Վ. Չքոլյանի վերջնահաշվարկը:
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ