ՀՐԱՄԱՆ 12 _ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.07.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 12

27.04.2018թ.                                                                                     

 ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի տնտեսվար Հովհաննես Մանուկյանին մայիսի 03-ից տրամադրել 2018 հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2. Հ. Մանուկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ հունիսի 01-ն է:  
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ